Vul hierboven je e-mailadres in om onze nieuwsbrieven te ontvangen

Inschrijfformulier – Costa Rica, de ‘Reis van je Leven’

Alle velden met * zijn verplicht


Factuuradres


Dieet en / of Allergiën


Indien partner ook geïnteresseerd is, graag ook een eigen formulier in vullen!


Voorwaarden en afspraken

Ik verklaar:

  • Verplicht ik mij ten opzichte van Zin in Zijn Training & Coaching te Lichtenvoorde, hierna ook: ‘Zin in Zijn’, de gehele reis in persoon aanwezig te zijn en de volledige trainingen, volgens vooraf tijdens individueel intakegesprek met ‘Zin in Zijn’ bepaald programma, te volgen. Indien ik bij een trainingsonderdeel of afgesproken excursie niet aanwezig kan zijn, breng ik de trainers daarvan zo spoedig mogelijk voor aanvang van het onderdeel of de excursie op de hoogte, met opgave van reden. Mocht ik een onderdeel of excursie onverhoopt niet kunnen volgen, dan realiseer ik me dat ik onverminderd de overeengekomen prijs voor de Costa Rica, ‘Reis van je Leven’, training verschuldigd blijf;

  • Bevestig ik ervan op de hoogte te zijn dat annulering van de reis, training en afgesproken excursies niet kosteloos mogelijk is.

  • Bevestig ik zelf verantwoordelijk te zijn voor (verzekering van) mijn gezondheid, ziekte of ongeval, mijn eigendommen en de schade die ik veroorzaak. Ik stel noch Zin in Zijn als trainingsbureau noch de trainers / begeleiders verantwoordelijk voor enige, gedurende de Costa Rica, ‘Reis van je Leven’, trainingen of excursies geleden schade of te lijden schade, waaronder gemaakte en te maken kosten, op zowel persoonlijk als materieel gebied.

  • Verplicht ik mij ervoor zorg te dragen dat het afgesproken bedrag voor de tijdens de aangeboden training, reis en verblijfskosten en begeleiding binnen 14 dagen na factuurdatum is bijgeschreven op Triodos rekening NL56TRIO 021.21.72.077 t.n.v. Zin in Zijn onder vermelding van Costa Rica, ‘Reis van je Leven’ en het factuurnummer.

  • Zorg ik zelf (in samenspraak met Zin in Zijn) voor de aankoop van een vliegticket (en evt. Esta reisvisum), waarmee ik op de door Zin in Zijn aangegeven data en plaats van bestemming aan kom.

  • Verklaar ik geen drugs en alcohol te zullen gebruiken en roken op een dusdanige manier te doen dat niemand er last van heeft.